Särskild företrädare för barn

Vanligtvis företräds barn av sina vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare är misstänkt för brott, eller om vårdnadshavarna av andra skäl inte är lämpliga att tillvarata barnets intressen, kan dock domstol förordna en särskild företrädare för barnet. Om en förälder blir misstänkt för brott mot sitt barn uppstår känsliga frågor när det gäller ansvar, lojalitet och rättigheter. Endast den som på grund av sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskild lämplig för uppdraget får förordnas som särskild företrädare för barn.


Våra erfarna medarbetare anlitas ofta som särskild företrädare för barn. De fungerar då som stöd för barnet och tillvaratar dess rätt såväl under förundersökningen som i efterföljande rättegång. Våra jurister har goda kunskaper om barnets situation i dessa ärenden och arbetar alltid för barnets bästa.