Allmän praktikt

Vi biträder i alla ärenden relaterade till familjen, såsom upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, testamenten, gåvobrev, bouppteckningar och liknande handlingar.

Vi biträder även vid rättsliga tvister om vårdnad, arv, bodelning. Detta gör vi som partsombud inför domstol, boutredningsman eller bodelningsförrättare.

Vi anlitas även ofta som boutredningsman och bodelningsförrättare, efter förordnande från domstol. Vi handlägger då dessa ärenden opartiskt och skiftar dödsbon och upprättar bodelningar.