Målsägandebiträdande

Den som blivit utsatt för brott kallas målsägande. Som målsägande har du ofta rätt till ett målsägandebiträde.

Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen samt lämna stöd och hjälp.

Målsägandebiträdet biträder dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

Advokatbyrån har stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde och vi ser till att du känner dig trygg före, under och efter rättegången.