Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen tar tillvara dina intressen och företräder bara dig. Den offentliga försvararen biträder dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

Om du fått kallelse till polisförhör, men ännu inte fått någon offentlig försvarare, kan du kontakta polisen och tala om att du önskar viss advokat som din offentliga försvarare. Du kan även kontakta oss, så sköter vi kontakten med polisen. Vår rekommendation är att överhuvudtaget inte yttra sig under förhör med polisen innan du har rådgjort med någon av våra advokater. 

Om polisen eller åklagaren startar en så kallad förundersökning påbörjas arbetet med att förbereda eventuell egen bevisning. Vi sköter detta men i samarbete med klienten.  Om du inte beviljas en offentlig försvarare, eller inte får byta till den advokat du begär, har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.