Ni de Keiser

Brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

 

Uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part, LVU/LPT/LVM, offentligt biträde i asylärenden.


Juristexamen vid Stockholms universitet hösten 2017.

 

dekeiser@advokatfirmangripen.se

08 - 20 59 00