Jack Melkemichel

Brottmål

Uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2013

 

melkemichel@advokatfirmangripen.se

 

08 - 20 59 00

073 - 978 56 56