Gabriel Rudbeck

Brottmål och Notarius Publicus

Uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 2008

 

rudbeck@advokatfirmangripen.se

 

08 - 20 59 00

070 - 849 06 48