Ragnar von Beetzen

Brottmål och ekonomisk familjerätt

Uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, boutredningsman, skiftesman, bodelningsförrättare. 
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1987

 

beetzen@advokatfirmangripen.se

 

08 - 20 59 00

070 - 518 06 21