Jan Kyrö

Brottmål 

Uppdrag som offentlig försvarare 
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1997

 

kyro@advokatfirmangripen.se

 

08 - 20 59 00

070 - 880 68 20