Benneth Johansson

Brottmål

Uppdrag som offentlig försvarare 
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1975
 

info@advokatfirmangripen.se

 

08 - 20 59 00

0705 - 180106