Våra tjänster

Advokatfirman Gripens medarbetare har en mångårig erfarenhet av brottmål och är enbart inriktade på detta rättsområde. Vi arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för klienten för att ta tillvara dennes intressen under förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Vi åtar oss huvudsakligen försvararuppdrag och uppdrag som målsägandebiträde. Vaksamhet och styrka är ledorden, vilket advokatbyråns namn syftar på.

Det första förhöret hos polisen är mycket viktigt för den som är misstänkt för brott. Den misstänkte bör enligt vår rekommendation överhuvudtaget inte yttra sig inför polisen innan denne har rådgjort med någon av våra advokater.

Du skall så snart som möjligt tala om för polisen att du vill rådgöra med en advokat innan något förhör överhuvudtaget är aktuellt.

Även vid eventuellt ytterligare polisförhör skall du ha med dig en advokat så att dina intressen tillvaratas på bästa sätt.

Om saken sedan går vidare, i en s.k. förundersökning som polisen eller åklagaren kan leda, skall du och advokaten snarast påbörja arbetet med att förbereda eventuell egen bevisning för att din sak skall bli korrekt belyst. Advokaten sköter detta praktiskt men behöver din hjälp.

Om saken ändå går vidare till rättegång ska du se till att vara väl förberedd inför denna. Även detta hjälper din advokat till med genom att bland annat gå igenom med dig vad som är viktigt att få fram och hur du ska framföra det. Advokaten tar hand om att din egen bevisning framförs på ett pedagogiskt sätt och dess betydelse blir klar och tydlig för domstolen. Advokaten sköter också förhören med åklagarens vittnen och dina egna vittnen. Advokaten sammanfattar sedan målet på ett sådant sätt att din inställning och dina bevis lyfts fram så att din sak blir klar och tydlig för domstolen.

Om domen trots allt går dig emot, hjälper advokaten dig att överklaga till nästa instans.

Detta är naturligtvis en mycket översiktligt bild av våra tjänster. I praktiken består våra tjänster av mycket mer än vad som angetts ovan. Hur mycket och vad som faktiskt behöver göras skiljer sig från fall till fall.

Om du är orolig för att något straffrättsligt förfarande kommer inledas emot dig, eller om det redan har skett, kontakta oss. Då får du veta hur arbetet kommer att läggas upp i just ditt fall.