Robert Ataseven

Robert Ataseven studerade vid Stockholms universitet och tog sin juristexamen år 2015. Samma år anställdes han på Advokatfirman Gripen.

Robert Ataseven åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man för bortavarande part och offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden. Robert åtar sig även uppdrag som ombud i familjerättsliga mål rörande vårdnad-, boende- och umgänge med barn.

Robert talar syrianska, arabiska och engelska.

ataseven@advokatfirmangripen.se