Ragnar von Beetzen

Advokat Ragnar von Beetzen blev advokat 1987 och arbetar huvudsakligen med brottmål.

Innan han var med om att starta Advokatfirman Gripen var han mellan 1987-2013 delägare i Advokatfirman Silbersky. Han biträder klienter i hela landet. De mål han varit försvarare i har varit omfattande brottmål såsom ekonomisk brottslighet, mord, grova rån samt brottmål i allmänhet.

Åtar sig även arvs- och bodelningsrätt samt upprättande av testamenten, äktenskapsförord och andra rättshandlingar.

Advokat Ragnar von Beetzen skriver remissyttranden inom straffrätt för Advokatsamfundet samt är ledamot Advokatsamfundets fullmäktige.

beetzen@advokatfirmangripen.se
+46 70-518 06 21