Jan Kyrö

Advokat Jan Kyrö blev advokat 1997. Han har sedan drygt 10 år tillbaka enbart arbetat med brottmål både som offentlig och privat försvarare. Innan han var med att starta Advokatfirman Gripen AB den 1 september 2013 arbetade han på Advokatfirman Silbersky.

De mål Advokat Jan Kyrö har varit försvarare i har varit allt från terroristmål, mord, grova rån, EKO-brottmål m.m. till snatterier och rattfyllerier.

Advokat Jan Kyrö har skrivit och skriver alltjämt remissyttranden för Advokatsamfundets räkning till regeringen inom straffrättsområdet. Han är också engagerad i av regeringen tillsatta arbetsgrupper för lagstiftningsarbete inom straffrättsområdet.

kyro@advokatfirmangripen.se
+46 70-880 68 20