Jack Melkemichel

Advokat Jack Melkemichel antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2013.

Jack Melkemichel  har efter examen vid Stockholms Universitet 2009 tjänstgjort som tingsnotarie på Södertörns tingsrätt under åren 2009 till 2011. Därefter arbetade han som biträdande jurist på Advokatfirman Benneth Johansson & Gunilla Fallenius HB under åren 2011 till 2013 fram tills dess att Advokatfirman Gripen AB grundades.

Jack Melkemichel åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

melkemichel@advokatfirmangripen.se
+46 73-978 56 56