Gabriel Rudbeck

Advokat Gabriel Rudbeck antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2008. Han har sedan 2003 huvudsakligen arbetat med brottmål. Advokat Gabriel Rudbeck började som biträdande jurist hos advokat Nils Uggla AB för att 2010 grunda advokatfirman Rudbeckia AB. Den 1 september 2013 är han en av grundarna till Advokatfirman Gripen AB.

De mål där Advokat Gabriel Rudbeck har varit försvarare i har varit allt från mord, grova rån, grova narkotika brott, ekonomisk brottslighet m m till snatterier och rattfyllerier.

Advokat Gabriel Rudbeck åtar sig även uppdrag som offentligt biträde vid omvandling av fängelse på livstid.

rudbeck@advokatfirmangripen.se
+46 70-849 06 48