Benneth Johansson

Advokat Benneth Johansson antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1975. Han har sedan 1978 sysslat enbart med brottmål. Först som anställd hos advokat Nils-Erik Lundin och sedan 1982 delägare i firman.

1999 startade han Advokatfirman Benneth Johansson & Gunilla Fallenius HB. Han är nu en av delägarna i Advokatfirman Gripen AB, som grundades den 1 september 2013.

De brottmål han arbetat med har företrädesvis varit mord, grova rån, grova narkotikabrott och i princip alla vardagsbrott.

info@advokatfirmangripen.se
+46 705-180106