Adrienne Bonde

Advokat Adrienne Bonde antogs som ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2013.

Hon studerade juridik vid Lunds Universitet och tog sin jur.kand. år 2010. Sedan sin examen har hon arbetat som biträdande jurist hos Advokat Nils Uggla AB fram tills dess att Advokatfirman Gripen AB startades.

Adrienne Bonde åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och god man för bortavarande part.

bonde@advokatfirmangripen.se
+46 70-172 33 72