Välkommen till Advokatfirman Gripen!

– Vårt uppdrag, din rättvisa

Vi är sex advokater, vars enda verksamhetsområde är brottmål och straffrätt, samt en biträdande jurist som handlägger målsägandebiträdesuppdrag, familjemål och asylärenden. Vi företräder klienter över hela landet inom samtliga områden där straffansvar kan förekomma. Det gäller oftast brott enligt Brottsbalken men även brott enligt annan strafflagstiftning t.ex. narkotikabrott, vapenbrott, miljöbrott, varumärkesbrott, bokförings- och skattebrott m. m. I de allra flesta fall får vi offentliga förordnanden för våra klienter vilket innebär att det offentliga helt eller delvis står för våra och era kostnader. Vi ställer också upp som privata försvarare. Advokatfirman Gripen har kontakter med brottmålsadvokater i ett flertal andra länder för att kunna ge våra klienter rådgivning och hjälp om brottsutredningen är gränsöverskridande.